Wykorzystanie ścieżek do rysowania linii.

 

Do kreślenia linii w programie GIMP służy kilka narzędzi z których już korzystaliśmy np. z pędzla , ołówka , aerografa , czy stalówki . Każde z tych narzędzi rysuje nieregularne krzywe linie, różniące się od siebie kształtem i wykończeniem. Do rysowania prostych jak również krzywych linii wykorzystamy narzędzie przeznaczone do tworzenia i modyfikacji ścieżek . Narzędzie to tworzy ścieżki, które można wypełniać ciągłymi lub przerywanymi liniami o różnych kształtach i zakończeniach. Ścieżki to wektorowe elementy występujące w programie GIMP. Mają swoją osobną paletę tak jak np. warstwy czy kanały. Zaletą ścieżek jest to, że mogą być wykorzystane wielokrotnie podczas edycji obrazu.

 

Na początek stworzymy nowy plik o niewielkich rozmiarach np. 500x300 px. Wybierając ikonę do tworzenia ścieżek musimy zwrócić uwagę na opcje narzędzia.
 

 

Mamy kilka trybów edycji tego narzędzia. Pierwszy tryb "Projektowanie" służy do tworzenia nowej ścieżki o dowolnej liczbie punktów, które można w dowolnym momencie przesuwać. Kolejny tryb to "Edycja" służy do zmiany kształtu linii pomiędzy dwoma sąsiednimi punktami, wykorzystując krzywe "Beziera". Ostatnim trybem tego narzędzia jest "Przesunięcie" i służy do przemieszczania całej krzywej bez jej zniekształcenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na rysunku z prawej strony utworzono ścieżkę o sześciu wierzchołkach. Linie łączące poszczególne punkty zostały zniekształcone w trybie "Edycja" poprzez przemieszczenie małych kwadratów o białym wypełnieniu. Miniatura utworzonej ścieżki jest widoczna na palecie ścieżki, którą można zobaczyć wybierając Okna dialogowe -> Ścieżki.

Gdybyśmy teraz chcieli zapisać obrazek np. w formacie JPG otrzymalibyśmy tylko białe tło. Ścieżka nie została wypełniona żadnym narzędziem więc nic nie będzie widoczne po zapisaniu obrazka. Aby ścieżka była widoczna trzeba ją wypełnić linią o wybranym stylu i kolorze. W opcjach narzędzia są dwa klawisze: Utwórz zaznaczenie ze ścieżki i Rysuj wzdłuż ścieżki. Po zaznaczeniu ścieżki i wybraniu klawisza "Rysuj wzdłuż ścieżki" pokaże nam się okno z nowymi opcjami.

 

 

Jak widać opcji jest dosyć dużo. Oprócz grubości linii można dobrać zakończenie, wzór kreski (ciągła lub przerywana), o wypełnieniu jednolitym kolorem lub deseniem. Można nawet wybrać narzędzie jakim ma być wypełniona ścieżka.

Po wybraniu odpowiedniego wypełnienia ścieżki i kliknięciu klawisza Rysuj powstanie linia na aktywnej warstwie. Ścieżka została zachowana na palecie ze ścieżkami i może być wykorzystana do stworzenia nowej linii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystując tą samą ścieżkę (nieco ją modyfikując) możemy narysować kolejną linię.

 

 

Zmodyfikowana ścieżka została wypełniona przerywaną linią o grubości 8px.

 

 

Jak widać raz utworzona ścieżka może być wykorzystana wielokrotnie. Poza tym na palecie ze ścieżkami mamy warstwy na których można tworzyć przeróżne układy ścieżek, w zależności od tego co chcemy uzyskać. Bardziej szczegółowy opis tworzenia rysunków ze ścieżek znajduje się w ćwiczeniu z dodatkami pt. Ścieżki.

Poniżej zamieszczam obrazek utworzony z wykorzystaniem ścieżek.
Krótkie objaśnienie wykonania tego rysunku:

  • wypełnienie tła obrazka dowolnym wzorem,

  • utworzenie  dwóch ścieżek; duży prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami oraz mały kwadrat również z zaokrąglonymi narożnikami,

  • narysowanie wzdłuż ścieżki (o kształcie prostokąta) czarnej linii o grubości 2px i wypełnieniu kolorem białym,

  • czterokrotne zduplikowanie ścieżki o kwadratowym kształcie i ustawienie ich tak jak widać na rysunku,

  • ścieżki obrysowujemy czarną cienka linią, wnętrze wypełniamy jednolitym oraz gradientowym kolorem,

  • dodanie wypukłości i cienia do nowo powstałych elementów.

 

 

Ścieżki możemy również wykorzystać do rysowania obrysu tekstu. Po co go stosujemy? Spójrzmy na rysunek poniżej.

 

 

Tekst napisany na tak kolorowym tle jest słabo czytelny. Wykorzystując ścieżki możemy narysować obrys wszystkich liter linią np. czarną i wtedy niezależnie od rodzaju tła będziemy mieli czytelny napis. Dodatkowo dla lepszej widoczności napisu dodany został lekki cień choć bez niego tekst jest wyraźny i czytelny.

 

 

Sposób wykonania obrysu jest dosyć prosty. Po utworzeniu tekstu w opcjach czcionki na samym dole mamy klawisz Utwórz z tekstu ścieżkę.

 

Po naciśnięciu tego klawisza na palecie ze ścieżkami powinna zostać utworzona ścieżka z obrysem całego tekstu. Na podstawie ścieżki możemy wykonać zarówno obrys tekstu (w tym przykładzie jest to jednolita czarna linia o grubości 2px) jak i wypełnienie wewnątrz utworzonego napisu. Wystarczy kliknąć dwukrotnie myszką na miniaturce ścieżki a w opcjach wybrać to co chcemy uzyskać.

 

 

O rysowaniu wzdłuż ścieżki była mowa na początku tego ćwiczenia natomiast o wypełnieniu wewnątrz ścieżki dowiemy się z dodatkowego ćwiczenia - Ścieżki. Poniżej przedstawiam kilka rodzajów wypełnienia tekstu z wykorzystaniem ścieżek.

 

 

 

Podobne efekty uzyskiwaliśmy w ćwiczeniu nr 4. Tam przekształcaliśmy tekst w zaznaczenie a następnie kopiowaliśmy go z dowolnego tła. W ćwiczeniu ze ścieżkami też możemy przekształcić ścieżkę w zaznaczenie i skopiować go z dowolnego tła, dodatkowo możemy utworzyć obrys ścieżki a samą ścieżkę możemy wielokrotnie wykorzystać do różnorodnych wypełnień.

 


|do góry|