Ćwiczenie nr 8

 

Tworzenie animowanych GIFów.
 

W ćwiczeniu tym wykonamy animowany napis. Po otwarciu Gimpa tworzymy nowy obraz (Plik -> Nowy) i ustalamy szerokość i wysokość obrazka (w tym przykładzie jest to rozmiar 650x100 px). Tworzenie tła nie jest konieczne ale w przykładzie jest wstawione niebieskie tło o nieco mniejszych rozmiarach niż cały obrazek. Animowane GIFy to najczęściej banery reklamowe na stronach WWW, krótkie filmy humorystyczne itp. Takie animacje mają niewielką rozdzielczość gdyż muszą błyskawicznie ładować się na stronach WWW, więc tworząc GIFa nie powinniśmy przesadzać z jego rozdzielczością.

W jaki sposób tworzymy animację?

W programie GIMP animacja tworzona jest z warstw utworzonych w danym pliku. Jeżeli chcemy stworzyć animowany napis to każda litera tekstu musi znaleźć się na oddzielnej warstwie. Chcąc animować napis COREL DRAW musimy stworzyć 9 warstw. Na poniższym rysunku widzimy warstwę tła oraz warstwę z pierwszą literą tekstu COREL DRAW.

Warstwy z kolejnymi literami najlepiej tworzyć przez duplikowanie poprzedniej (Warstwa --> Zduplikuj warstwę) i przesuwanie jej w prawą stronę strzałką na klawiaturze. Mamy wtedy pewność, że  wszystkie litery tekstu będą na jednakowej wysokości.

Mamy już plik zawierający 10 warstw. Możemy teraz zrobić podgląd animacji wybierając Filtry --> Animacja --> Odtwarzanie animacji. Jeżeli uważamy że plik jest już gotowy do zapisu to wybieramy Plik --> Zapisz jako o dowolnej nazwie lecz o rozszerzeniu GIF. Powinno się otworzyć okno z wyborem:

Połącz widoczne warstwy (tworzy statyczny obraz),

• Zapisz w postaci animacji.

Zaznaczamy oczywiście zapisz w postaci animacji i klikamy Wyeksportuj. Otworzy nam się kolejne okno z możliwością:

•  przeplotu,

•  wstawienia komentarza do pliku,

•  zapętlenia na zawsze (przy wyłączonej opcji GIF ostanie odtworzony tylko raz),

•  opóźnienie dla ramek animacji... (czas przejścia z jednej klatki do drugiej mierzony w milisekundach).

W tym przykładzie czas przejścia między kolejnymi klatkami jest ustawiony na 300 ms a więc 3,3 klatki na sekundę.

Skoro wiemy, że każda warstwa to kolejna klatka animacji więc możemy stworzyć bardziej złożoną animację zaznaczając wybrane fragmenty i kopiowaniu ich na nowe warstwy. Poniżej widać w jaki sposób można zmienić zwykły obrazek w formacie JPG na krótką animację tworzącą np. baner reklamujący najnowszą wersję gry NEED FOR SPEED - MOST WANTED.

Najszybszym sposobem na utworzenie ciekawego GIFa jest duplikowanie warstwy tła i zastosowanie na każdej warstwie dowolnego filtra lub skryptu-fu.

Ostatni przykładowy GIF powstał przez użycie tylko dwóch filtrów na zduplikowanych warstwach tła:

1)  filtr->Rozmywanie->Rozmycie Gaussa (IIR)... ,

2)  filtr->Efekty świetlne->Supernowa.

Parametry zastosowanych filtrów na kolejnych warstwach są zmieniane w niewielkim stopniu po to aby uzyskać dobrą płynność animacji. Nie należy też przesadzać z tworzeniem dużej liczby klatek gdyż bardzo zwiększa się rozmiar pliku i wtedy animacja nie nadaje się do umieszczenia na stronie WWW.

Sposobów na wykonanie animowanego GIFa w programie GIMP jest bardzo dużo. Jedynymi ograniczeniami są: nasza wyobraźnia oraz znajomość narzędzi programu graficznego GIMP.