Ćwiczenie 7

.: Łączenie obrazków w jednym pliku graficznym :.


 1. Utwórz nowy plik o rozmiarach 800 x 600 px.
 2. Znajdź dowolny plik graficzny na własnym komputerze i otwórz go programem GIMP (przykładowe pliki do cwiczenia
  | blueball.jpg | mesiek.jpg | lake.jpg | butterfly.jpg |).
 3. Skopiuj otwarty obrazek (Edycja -> Skopiuj) i wklej go do pierwszego pliku (Edycja -> Wklej). Spoglądając na paletę z warstwami widzimy, że wklejony element to Oderwane zaznaczenie (Wklejona warstwa). Kliknij ikonkę aby przekształcić zaznaczenie na warstwę. Po tej czynności na palecie z warstwami powinna się pojawić miniaturka wklejonej warstwy (dopiero od tego momentu możemy dokonywac modyfikacji wklejonej warstwy).


 4. Wklej kolejne trzy obrazki do tego samego pliku powtarzając czynności z punków 2. i 3. Na palecie z warstwami powinno być 5 warstw (białe tło i 4 obrazki).

 5. Przeskaluj (pomniejsz) warstwy z obrazkami tak aby się pomieściły obok siebie na całej powierzchni roboczej tworzonego obrazka. Skalowanie można wykonać dwoma sposobami:
  • ręczne skalowanie warstwy bez zachowania proporcji obrazu ( ikona z przybornika narzędziowego),
  • proporcjonalne skalowanie warsty, które wykorzystamy w tym ćwiczeniu (menu Warstwa -> Skaluj warstwę... ) - jest to wygodne narzędzie do pomniejszania i powiększania warstw z zachowaniem proporcji obrazu (w ćwiczeniu warstwy z obrazkami które widać poniżej, są skalowane do szerokości 300 px, wysokość zmieni się automatycznie).

 6. Obróć warstwy z obrazkami o dowolny kąt (ikona z przybornika narzedziowego) oraz dodaj cień do wszystkich czterech warstw (Filtry -> Swiatło i cień -> Rzucanie cienia... ).
 7. Dodaj text (tytuł obrazka i podpisy pod zdjęciami). Do tytułu dodaj cień oraz fazę (Filtry -> Dekoruj -> Dodaj fazę... albo Filtry -> Odwzorowania -> Mapowanie wypukłości).
 8. Zaznacz warstwę Tło (na tej warstwie utworzymy własny motyw graficzny). Wybierz menu Filtry -> Renderowanie -> Natura -> Płomień... . Po otwarciu okna dialogowego Płomień, wybierz dowolny wzór (klawisz Modyfikuj) i naciśnij klawisz OK.
 9. Końcowy efekt powinien być taki jak poniżej.
 
   
Do góry