Ćwiczenie 1

.: Otwieranie i zapisywanie grafiki :.


 1. Celem ćwiczenia jest umiejetność otwierania dowolneo pliku graficznego (rastrowego) i zapisanie go w najpopularniejszych formatach graficznych (JPG, PNG, GIF). Nauczymy sie rownież zapisywać obrazki w określonej wielkości i rozmiarze.
 2. Otwórz plik w programie GIMP bezpośrednio ze strony harpoon.bmp przeciągajac wyświetlony obrazek do okna programu lub na Przybornik (w IE), jeżeli ta metoda nie zadziała to zapisz obrazek na dysku np na pulpicie i przeciągnij miniaturkę na Przybornik).
  Podstawowe informacje o obrazku widoczne są na górnym pasku programu obok nazwy pliku (nazwa, tryb graficzny i wymiary). Bardziej szczegółowe informacje o obrazku znajdziemy w Obraz->Właściwosci obrazu. Wielkość obrazka jest duża (format BMP to jeden z najpojemniejszych plików graficznych), dlatego zapiszemy go w formacie skompresowanym JPG, GIF, PNG i porównamy jakość oraz rozmiar każdego z nich.
  Zanim zapiszemy plik zmienimy jego wymiar. Oryginał ma wymiary 1024x768 px. Naszym zadaniem jest zmienić wymiary do 800x600 px.
 3. Aby zmienić rozmiary obrazka wybierz Obraz->Skaluj obraz i zmień szerokość na 800 a wyskość na 600 pikseli.

  Wybierz Przeskaluj i spójrz czy na górnym pasku programu wyswietlił się nowy rozmiar obrazka.


 4. Zapisz obrazek np. na pulpicie pod dowolną nazwą ale z rozszerzeniem jpg  Po wciśnieciu Zapisz pojawi się kolejne okienko z dodatkowymi opcjami zapisu.


  Zaznacz pole Podgląd w oknie obrazu, ustaw jakość na ok 60 kB i kliknij Zapisz.


 5. Powtórz czynności od punktu 2 do 4. Plik zapisz pod dowolną nazwą ale teraz z rozszerzeniem gif. Przy zapisie zaznacz Przekonwertuj na indeksowany... a w kolejnym okienku kliknij Zapisz.


 6. Powtórz czynności od punktu 2 do 4. Plik zapisz pod dowolną nazwą ale tym razem z rozszerzeniem png. W okienku pozostaw domyąlne ustawienia i kliknij Zapisz.


 7. Oglądnij zapisane pliki i zwroć uwage na:
  - jakoąć obrazka (czy szczegoły sa takiej samej jakoąci?),
  - rozmiar obrazka (który zajmuje najmniej miejsca na dysku?),
  Jak się ma jakoąć obrazków do ich rozmiaru i typu pliku?
 
   
Do góry